Chương trình “Tích điểm đổi thẻ mua hàng” khi mua và thay thế phụ tùng

Kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cao Bằng thực hiện chương trình “Tích điểm đổi thẻ mua hàng”. Chương trình áp dung cho tất cả khách hàng đến mua và thay thế phụ tùng tại hệ thống Cửa hàng Xe máy trực thuộc Công ty.

Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng, quý khách sẽ được tích điểm đổi thẻ tương ứng 10.000đ = 1 điểm.

100 điểm = Thẻ mua hàng trị giá 100.000đ

200 điểm = Thẻ mua hàng trị giá 200.000đ

300 điểm = Thẻ mua hàng trị giá 300.000đ

400 điểm = Thẻ mua hàng trị giá 400.000đ

500 điểm = Thẻ mua hàng trị giá 500.000đ

Thẻ mua hàng sử dụng tại Hệ thống Siêu thị Của công ty bao gồm: Siêu thị Ngọc Xuân, Siêu thị Hòa An, Cửa hàng tự chọn Ngọc Xuân 1.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.