Karaoke KTV – Sông Hiến KTV – Hòa An KTV

KTV Sông Hiến

Số 075 Phai Khắt Nà Ngần , Tổ 14, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng

Điện thoại: 026 3888886

026 3882886

Email: ktvsonghien@gmail.com

Website: www.caobangimexco.com

KTV Hòa An

Trung Tâm Thương Mại Hòa An – Tổ 2, Khu Hoằng Bó, TT. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng

Điện thoại: 026 3822822

026 3950950

Website: www.caobangimexco.com

20150519165525-649f1227-smSông Hiến KTV