Tặng thẻ mua hàng trị giá 200.000đ khi mua xe máy

Kỷ niệm ngày Cao Bằng giải phóng – Công ty Cổ phần thực hiện chương trình khuyến mại tặng ngay thẻ 200.000đ khi khách hàng mua xe máy tại hệ thống Cửa hàng Xe máy của Công ty.

Thẻ mua hàng 200.000đ sử dụng để mua hàng tại hệ Thống Siêu thị Của công ty bao gồm: Siêu thị Ngọc Xuân, Siêu thị Hòa An, Cửa hàng Tự chọn Ngọc Xuân 1.

Chương trình khuyến mại áp dụng cho tất cả các khách hàng mua xe bắt đầu từ 01/10/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.