KTV Sông Hiến

Số 075 Phai Khắt Nà Ngần , Tổ 14, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3 888886

Email: ktvsonghien@gmail.com

Website: www.caobangimexco.com

Đặt phòng ngay

KTV Hòa An

Trung Tâm Thương Mại Hòa An – Tổ 2, Khu Hoằng Bó, TT. Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng

Điện thoại: 0206 3 950950

Website: www.caobangimexco.com

Đặt phòng ngay